Privacy Statement

Museum Staphorst kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van diensten van het museum en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Museum Staphorst verstrekt. 

Waarom heeft Museum Staphorst gegevens nodig? 
Museum Staphorst verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Museum Staphorst uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening. 

Hoe lang worden de gegevens bewaard? 
Museum Staphorst bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld zijn. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. 

Delen met anderen. 
Museum Staphorst verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Op de website van Museum Staphorst worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van de opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Museum Staphorst gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. 
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@museumstaphorst.nl. Er zal dan zo snel mogelijk op uw verzoek worden gereageerd. Beveiligen. Museum Staphorst neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Museum Staphorst.