Bestuur

Organisatie
Museum Staphorst is sinds 2013 een zelfstandige stichting. Het museum bestaat uit twee boerderijen.
De achterliggende boerderij is het museum. De voorliggende boerderij is in 2015 aangekocht. Hier is de nieuwe entree en ontvangstruimte in gevestigd.

Bestuur
Museum Staphorst heeft een bestuur, bestaande uit 7 personen
. Jan Talen – voorzitter
. Jouk Huisman – vice voorzitter
. Gerrit Haasjes– penningmeester
. Geke Zuidberg – secretaris
. Henny Mussche Hoeve – secretaris
. Johan de Bruijn – lid
. Aly Visscher – lid

Museum Staphorst, het Cultuurhistorisch hart van Staphorst

Financiële jaarrekeningen

Financieel verslag 2020 Stichting Museum Staphorst

Financieel verslag 2019 Stichting Museum Staphorst

Financieel verslag 2018 Stichting Museum Staphorst

Privacyverklaring museum

Museum Staphorst is ANBI geregistreerd. Fiscaal nummer: 852277611B01.

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?
Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.