Nieuws

Nieuws

Uncategorized

Bijeenkomst bruikleengevers

Expositie Museum Staphorst
Zij kwamen, zagen en schilderden Staphorst. Inmiddels genoten al veel bezoekers van de schilderijen waar je voor staat. “Ze zeggen niets maar toch hebben ze ons wat te zeggen” zoals Jan Talen afgelopen zaterdag zei bij het verwelkomen van de genodigden.
Rake woorden als je de beelden ziet die op de schilderijen worden weergegeven. Of zoals Sophie van Steenderen, kunsthistorica, schetste hoe schilders en andere kunstenaars na de industriële revolutie naar Parijs trokken, maar daarna de behoefte kregen om zich af te keren van de hectiek, de weelde en het langs elkaar heen leven in de grote moderne stad. Terug naar de natuur, het boerenleven en de saamhorigheid, de onderlinge betrokkenheid; dat werd het motto van die schilders. De eerste schilders gingen naar Barbizon om het leven van alle dag en de eenvoud van het bestaan te schilderen. Het realisme van die tijd, het contrast met de avant garde.
Deze schilderkunst maakte indruk op meerdere schilders en er ontstonden kunstenaarsdorpen. Oosterbeek in Nederland was het eerste kunstenaarsdorp. Laren en Bergen volgden, maar de belangstelling rond 1900 nam af en men zocht naar nieuwe bestemmingen.
Deze drang naar het platteland en de belangstelling voor de gewone mensen speelden begin 1900 ook een rol bij de drie schilders van Staphorst, over wie de expositie in Museum Staphorst gaat: Jo Koster, Jan Sluijters en Stien Eelsingh. In hun schilderijen is te zien hoe zij elk op hun eigen wijze naar Staphorst en de Staphorsters keken en dit in hun werk tot uitdrukking lieten komen.

Door de corona-uitbraak kon de seizoen opening eind maart niet doorgaan. Dit gold ook voor de bijeenkomst voor de bruikleengevers van schilderijen. Het museum kon gelukkig begin juni haar deuren wel openen. En de uitgestelde bijeenkomst voor de bruikleengevers van de schilderijen met een lezing vond zaterdagmiddag jl. alsnog plaats. Naast bruikleengevers waren ook een aantal ‘Vrienden van het museum’ en vertegenwoordigers van fondsen aanwezig.

De expositie Zij kwamen, zagen en schilderden Staphorst is nog te zien tot eind oktober.

Uncategorized

Stipwerkdag 2020

Beleef de kunst en cultuur in Museum Staphorst op zaterdag 12 september!

Op zaterdag 12 september 2020 wordt in Museum Staphorst de jaarlijkse, dit jaar wat kleinschaliger, Staphorster Stipwerkdag georganiseerd. Vakdrukkers van de Stichting Staphorster Stipwerk verzorgen van 11.00 tot 15.00 uur een culturele invulling waarin ervaren, beleven en voelen van het Staphorst Stipwerk mogelijk is.

Op deze dag is er aandacht voor het traditionele Staphorster stipwerk, dat gebruikt werd en wordt in de Staphorster klederdracht, maar ook voor de eigentijdse toepassingen.

U kunt enthousiaste vakkrachten aan het werk verwachten met het maken van stempeltjes, een kunst op zich. Elk stempeltje is weer anders, de patronen van het stipwerk ontstaan door de combinatie van een aantal verschillende stempels. Hoe dat gaat kunt u zien bij de drukkers die zelf aan het werk zijn met het bedrukken van hun objecten en producten. Zij tonen hun vaardigheden en u kunt ook stempels en bedrukte stof of Staphorster stipwerk artikelen bij hen kopen.

Ook mag u zelf even proberen stipwerk te drukken, tegen een kleine vergoeding. Zo kunt u in de praktijk kennismaken met deze oude ambachtelijke druktechniek, die op de Nationale inventaris van Immaterieel Cultureel Erfgoed staat.

Met het bezoek aan het museum hebt u gelijk een mooie gelegenheid om de bijzondere, tijdelijke, expositie van Jan Sluijters, Jo Koster en Stien Eelsingh te bekijken.

Door de coronavoorschriften is het wel noodzakelijk om van tevoren te reserveren, via het reserveringssysteem op de www.museumstaphorst.nl. Ook zullen de overige noodzakelijke voorschriften in acht genomen worden. Entree € 6.00

Uncategorized

Uitreiking cheque van het Pr Bernhard CultuurFonds

Museum ontvang een cheque van het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel.
De opening op 31 maart werd door het Corona virus gecanceld. Geen formele opening, maar nu het museum weer publiek mag ontvangen was er op 4 juni een persmoment. Tijdens deze bijeenkomst bood de heer Schaafsma van het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel onze voorzitter Jan Talen een cheque van € 2500 aan. Hij sprak zijn complimenten uit voor het unieke karakter van de expositie ‘Zij kwamen, zagen en schilderden Staphorst’.  Drie kunstenaars met ‘klinkende namen’ zoals hij het verwoorde. Ze leveren een bijdrage tot het Culturele Hart van Staphorst.

Uncategorized

Museum weer open

GOED NIEUWS: Museum Staphorst is weer voor bezoekers toegankelijk. Dit gebeurt volgens de maatregelen vanuit de landelijke protocollen musea en de richtlijnen van het RIVM.
Zo geldt er maximaal 30 mensen tegelijkertijd binnen mogen zijn, is er een eenrichtingsroute aangelegd en blijft anderhalve meter afstand maatgevend. Daarom adviseren wij u om vooraf telefonisch uw bezoek door te geven, zodat u niet onnodig hoeft te wachten voordat u naar het museum kunt.

Uncategorized

Museum biedt een virtueel bezoek

Museum Staphorst biedt wekelijks de mogelijkheid tot een klein “virtueel bezoek”.

Voorlopig is het museum nog gesloten i.v.m. de Corona maatregelen. Stilte, maar achter de schermen wordt er gewerkt. Begin dit jaar zijn verschillende nieuwe exposities ingericht. Zo is er een kleine tentoonstelling waarin aandacht wordt besteed aan de Engelandvaarder Jan Trompetter, speciaal voor de viering van 75 jaar bevrijding. Verder is een expositie over de ontwikkeling van de metaalbewerking in Staphorst (van Smederij tot grote metaalbedrijven). En dan is er de grote jaarlijkse tentoonstelling: Jo Koster, Jan Sluijters, Stien Eelsingh; zij kwamen, zagen en schilderden Staphorst. Een unieke expositie die op dit moment helaas nog niet te bezichtigen is. De komende weken wil het museum op sociale media steeds een korte impressie van de exposities geven; een klein voorproefje van wat we te bieden hebben op het moment dat het weer toegestaan is om het museum te openen. De filmpjes zijn te zien op Facebook, Instagram en op de pagina museum online.

Uncategorized

Tijdelijke sluiting museum

Het bestuur van Museum Staphorst heeft besloten de richtlijnen van de overheid inzake het Coronavirus te volgen. Dat betekent dat tot nader order het museum voor publiek gesloten is.

Uncategorized

De Skrieverspries

Afgelopen maandag was de avond waarop de Skrieverspries werd toegekend. Tijdens het openingswoord van Grietje Brakke werden de bezoekers verwelkomd met de opmerking welkom juryleden, want dat zijn jullie allemaal. Ook dit jaar mochten de bezoekers de 7 inzendingen  beoordelen op de mooiste verhalen en het mooiste voorlezen. Als nummer 1 van de mooiste verhalen werd gekozen voor Lijsje Boldewijn met haar verhaal dat begon als klein meisje achter op de fiets met de melkbussen. Maar als je ouder wordt moet je ook leren melken. Pijnlijke polsen, dus niet te snel. Maar de helft van de koeien waren wel aan jou toebedeeld. En uiteindelijk lukte het. Zeg dus nooit dit kan ik niet, want met dit wil ik, dan lukt het. Nummer 2 was Jacco Hooikammer. Het huis uit 1843 dat hij ging bewonen riep de vraag op: wil je hier wonen? Ja ze vraagt niet veule, maar het is zoals het is. En met een nieuw kleurtje, een extra spinde en kastjes mis je de tegeltje op de plek erachter niet. Teveel stroom gelijktijdig gebruiken kan niet en met ’s winter een extra deken over het bed blijf je wel warm. In een oud huis zit veel verhaal en bij visite komen deze verhalen weer naar boven. Recent vroeg iemand: wonen hier ook mensen? Ja was het antwoord, met veel plezier.
De prijs voor de het mooiste voorlezen werd toegekend aan Margje Piel Konterman met haar verhaal over Honde drokte. Met veel enthousiasme bracht ze herinneringen met de honden, maar ook het advies: als je niet van de hond houdt moet je er geen nemen, dan hebben er twee verdriet. Alie Mijnheer had een verhaal over haar ervaringen met appels  plukken in de Polder.  Lijsje Brinkman vertelde over de skotteldoeke die altijd bij de hand was. Gerrit Stegeman speelde met het woord zeer – zeerte, ieder heeft er wel eens mee te maken, maar in bepaalde situatie is het lastig om het goed te formuleren. Janneke Troost schetste het verhaal over de man die zich afvroeg waar ies mien sleutel toen hij ’s avonds uit het café kwam. Tijdens de koffie was het weer piekeren om de dialectwoorden naar het Nederlands te vertalen. Met het tonen van een aantal dia’s met straatnamen zoals Geldgierweg, Wesselsland, Middenweg, bleef het vrij stil onder de aanwezigen. Dit in tegenstelling bij de dia’s met mensen erop, waarbij het aanvullen van namen mogelijk was en gezellige reuring gaf.

Uncategorized

Lezing over Volksverhalen

Dirk Kok raakte geïnteresseerd in volksverhalen en volkscultuur toen hij jaren geleden een lezing bijwoonde, zoals hij afgelopen maandagavond aan zijn publiek vertelde. Maar ook zijn Besse en Beppe vertelden verhalen. “Een goede kachel brandt ook bij oostenwind” en die goede kachel hadden ze waarschijnlijk want verhalen zijn ruimschoots voorhanden. Ook memoreerde Dirk andere ouderen van Staphorst en Rouveen van wie hij anekdotes en verhalen had gehoord. Geheime krachten, witte wieven, spoken, angst voor de duisternis, de achterliggende verhalen beïnvloedden de mensen en werden generaties lang doorgegeven. De heks, een oude rimpelige, gebogen vrouw, de ouderen onder ons kenden de verhalen nog.

Veel van deze verhalen verdwenen toen radio en televisie meer algemeen gebruik werd. Het weerbericht hoefde je niet meer te ontleden aan de wassende en afnemende maan die van invloed was op de natuur. Maar de verhalen kennen ook humor. Een imker overleed en zoals gebruikelijk werd dit in de buurt aangezegd. Zijn bijen moesten verkocht en de koper vroeg of na het overlijden de bijen ook “aangezegd” waren. Zo niet, dan had hij minder belangstelling want het risico dat de bijen gingen zwerven was dan groter.

Hopelijk gaat Dirk door met zijn zoektocht naar bronnen die de verhalen hebben vastgelegd. Voor ouderen zit er nog een stuk herkenning in, voor jongeren zijn deze verhalen nieuw.

Uncategorized

Wat een aanwinst

Eind september was er een heuglijke dag voor Museum Staphorst. Voormalig huisarts de Jong heeft in de periode dat hij in Staphorst werkzaam was veel gefotografeerd. Deze collectie van honderden glasdia’s zijn door zijn zoon Sjoerd de Jong overgedragen aan het museum. De dia’s zijn van een hoge kwaliteit en in cultuurhistorisch opzicht van eminent belang. Het museum is dan ook erg blij met deze aanwinst en het spreekt vanzelf dat ze ter zijne tijd vertoond zullen worden op de “bekende” dia avonden in Museum Staphorst.

Op de foto’s Sjoerd de Jong en Henk Luten (voorzitter museum).