Tijdelijke tentoonstellingen

In 2020 heeft het museum weer een aantal nieuwe, tijdelijke exposities ingericht.

Jo Koster, Jan Sluijter en Stien Eelsingh : Zij kwamen, zagen en schilderden Staphorst
Deze expositie was tot 31 oktober te bezichtigen en is dus inmiddels beëindigd. Hieronder ziet u nog een korte impressie van een de tentoonstelling.

Foto’s Dokter de Jong

Staphorster vrouwen in hun sociale omgeving.

Beneden in het museum hangt een aantal foto´s die gemaakt zijn door de voormalige huisarts G. de Jong. Dokter de Jong heeft in de periode dat hij als huisarts in Staphorst werkzaam was (1953 tot 1968) veel boerderijen, mensen en tradities gefotografeerd. De collectie van honderden glasdia`s. Uit deze collectie is een aantal afbeeldingen afgedrukt. Het betreft foto´s die zijn gemaakt in de periode 1959 tot 1964. De onderwerpen van de foto´s sluiten aan bij de tentoonstelling op de bovenverdieping en ondersteunen daarmee de sfeer die ook in de schilderijen tot uitdrukking komen.

Metaalbewerking

De expositie Metaalbewerking geeft een beeld van een beroep in Staphorst dat een ruime geschiedenis heeft. In 1889 waren er minstens zeven smederijen. Staphorst was in die periode vooral gericht op boerenbedrijven, de smid was onmisbaar voor de landbouwwerktuigen zoals ploegen, drinktonnen voor vee, schoppen en schoffels, het ijzerbeslag van de wagenwielen en het hoefbeslag voor de paarden. De ontwikkeling in Staphorst ging door. In de 20ste eeuw was dat aantal gegroeid naar 17. Een aantal van de smederijen hebben zich in die periode ontwikkeld tot metaalbewerkingsbedrijven. Deels op het metaal bedrijventerrein net buiten de kern van Staphorst. Een aantal van deze bedrijven is uitgegroeid tot grote internationaal opererende bedrijven. In de expositie krijgt u een indruk van de metaalbewerking uit het midden van de vorige eeuw.

Staphorster Engelandvaarder

Met de viering van 75 jaar vrijheid, is er tot eind oktober 2020 een expositie over de Staphorster Engelandvaarder Jan Trompetter. Jan was één van de twee Staphorster soldaten, die direct na de capitulatie van de Nederlandse strijdkrachten in mei 1940 wisten te ontsnappen naar Engeland. Deze tentoonstelling geeft aan de hand van de collectie authentieke, persoonlijke bezittingen van Jan Trompetter een beeld van het leven en lotgevallen van deze Engelandvaarder. Parallel hiermee wordt de geschiedenis verteld van de “Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene” waarvan Jan deel uitmaakte in Engeland en bij de invasie van Normandië in 1944/1945.

 

Foto’s van Staphorst

Eind vorig jaar ontving het museum een prachtige foto collectie van voormalig huisarts de Jong. Hij heeft in de periode dat hij in Staphorst werkzaam was veel gefotografeerd. Een aantal van deze foto’s worden nu tentoongesteld. De beelden geven een mooi inzicht in de cultuur van Staphorst en sluiten aan bij de tijdelijke expositie – Zij kwamen, zagen en schilderden Staphorst.

 

Op de pagina expositie, vaste opstelling, vindt u een korte impressie over de nieuw ingerichte weefkamer.

Ieder jaar richten wij in ieder geval één nieuwe tentoonstelling in. Daarvoor putten we uit onze eigen collectie en werken we samen met andere organisaties en kunstenaars.

 2021

In 2021 is de nieuwe tijdelijke tentoonstelling ‘Kleurrijk Geletterd – borduren in Staphorst’. Hierin willen we aan de hand van sprekende voorbeelden laten zien dat er een streekeigen Staphorster borduurtraditie bestond binnen het universele thema borduren. De kaders zijn traditioneel Staphorster borduurwerk, voornamelijk uit de periode 1870-1970 en met name gemaakt door meisjes in hun schooltijd.